Industri og næring

NBN Elektro - nbnelektro.no

Fasiliteter

800

LAGER

600

KONTOR

300

VERKSTED

Automasjon:
NBN prosjekterer, programmerer og leverer komplette automasjon/styringssystemer til industrien.

Bolig/Næringsbygg:
NBN har lang erfaring fra leveranser til utbygging boliger og næringsbygg. Vi leverer komplette løsninger for alle nødvendige systemer inkludert prosjektering.

Vedlikehold:
NBN tilbyr alle typer vedlikehold fra dedikert personell med kort respons tid til vedlikeholdspersonell intergrert i driftsorganisasjonen.

Vi har erfaring med vedlikehold på næringsbygg, skip, industri og prosess installasjoner og forebyggende vedlikehold.

Skip:
NBN har bred erfaring med skipsinstallasjoner og utfører nyinstallasjoner og ombygging/rehabilitering av skip.

Vi har erfaring med passasjerfartøy, fiskefartøy, katamaraner, supplybåter og lastefartøy. Vi har også lang erfaring fra fiskeoppdrettsanlegg.

Seilende skip:
NBN utfører vedlikehold, reperasjoner og modifikasjoner på seilende skip enten ved kai i Florø eller under fart.

On- og Offhore:
NBN har lang erfaring fra arbeid on og offshore. Og har hatt vedlikehold på Gullfaks B og Veslefrikk fra slutten av 80-tallet til midten av 90-tallet.

I den senere tid har vi levert personell til Ekofisk, Statfjord, Troll, Oseberg, Ormen Lange og Snøhvit med flere.

NBN har tilgjengelig personell med offshoreerfaring i flere kategorier.

Internkontroll el-anlegg:
Det er et krav om at det elektriske anlegget i en bedrifts lokaler skal ha et system for internkontroll.

Vi tilbyr internkontroll gjennom vårt 100% web-baserte system. Dette er et verktøy som sikrer kunden unik oppfølging og dokumentasjon av internkontrollen.

Fiskefartøy mellom 10,67 og 15m:
I 2000 ble sertifikatgrensen for fiske- og fangstfartøy hevet fra 10,67 til 15 m. Sjøfartsdirektoratet innførte da en ny kontrollordning for fiske- og fangstfartøy mellom 10,67 og 15 m.

Denne fartøygruppen skulle heretter kontrolleres av godkjente foretak som skulle utstede fartøyinstruks.

DSB har også innført tilsvarende kontrollordning for det elektriske anlegget for denne fartøygruppen. Det elektriske anlegget (uansett spenningsnivå om bord) skal kontrolleres av aksepterte elektroforetak. Kontrollen skal som tidligere foretas hvert 5. år. Det er reder som er ansvarlig for å få fartøyets elektriske anlegg kontrollert.

DSB besluttet i 2002 å iverksette en ordning med bruk av aksepterte elektroforetak for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter lengde. Kontrollordningen omfatter omlag 900 fartøy.

NBN er et akseptert elektroforetak for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter lengde.

Ex-anlegg:
NBN utfører inspeksjoner, vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner av Ex-containere, skidder og utstyr.