Vi tar ansvar
for din sikkerhet

nbnelektro.no

KONTAKT

Hvor og hvem er vi?

NBN Elektro holder til  i Florø og Naustdal.

Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, ISPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon.

Vi leverer varmepumper og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

NBN Elektro AS har døgnkontinuerlig vakttjeneste i Florø. Maksimal responstid er 1 time. Vakttjenesten er bemannet med meget dyktig personell, rustet til å takle alle problemer.

HMS og kvalitet

NBN Elektro skal arbeide etter en null-feil tankegang. Alle feil, farlige forhold og ulykker kan forebygges og unngås.

NBN skal organisere sitt kvalitetssikringsarbeid etter ISO 9001:2000 standarden. Prosessorganisering av våre aktiviteter, kontinuerlig forbedring og kundefokus skal stå sentral i dette arbeidet.

NBNs forretningsvirksomhet skal foregå innenfor akseptable etiske og moralske rammer.